Praczet - Adam - Nunas

02 - Warstwy02 - Warstwy02 - Warstwy

02 - Warstwy

Bardzo ważne jest zrozumienie Panelu Warstw, ponieważ istnieje możliwość dodawania różnych rodzajów warstw z różnymi opcjami, które będą różnie ustawiały kompozycje twojej pracy. Są dwa globalne rodzaje elementów: Warstwy i Maski. Warstwy dodają swoją zawartość na wierzch zawartości warstw poniżej. Maski natomiast wpływają tylko na warstwę do której są podłączone. Możesz podłączyć każdy rodzaj maski do każdego rodzaju warstwy.
Na dole panelu z warstwami jest wiersz z przyciskami:

 • + - ikona dodaje warstwę do malowania
 • Mały przycisk ze strzałką do dołu – wybiera warstwę lub maskę do dodania
 • Ikona z podwójnym kwadratem duplikuje wybraną warstwę lub maskę
 • Ikona ze strzałką do dołu: przesuwa wybraną warstwę w dół stosu z warstwami
 • Ikona ze strzałką do góry: przesuwa wybraną warstwę do góry w stosie z warstwami
 • Strzałka na zewnątrz folderu: przesuwa wybraną warstwę z grupy
 • Strzałka do wewnątrz folderu: przesuwa wybraną warstwę do najbliższej grupy
 • Właściwości: dostęp do właściwości warstwy

Rzućmy okiem na każdy dostępny rodzaj warstwy i maski

 • Warstwa malowania: To jest najczęściej używany rodzaj warstwy, używana jest do malowania pędzlami (rastrowo - pikselowo)
 • Warstwa Grupy – Możesz pogrupować kilka warstw tak, aby używać ich jako jednej warstwy
 • Warstwa klonu – Powiela warstwę i trzyma referencję (linkuje ją) do oryginalnej warstwy
 • Warstwa wektorowa – Na tej warstwie możesz rysować edytowalne kształty wektorowe i tekst
 • Warstwa filtru – Zastosowuje dowolny filtr na warstwy poniżej. Malowanie na tej warstwie w odcieniach szarości ma wpływ na widoczność warstwy poniżej. Trochę jak warstwa maski (czarny kolor – nieprzeźroczystość)
 • Warstwa pliku – dodaje dowolny plik graficzny jako oddzielną warstwę. Nie można na niej malować
 • Maska przeźroczystości – Malowanie na tej warstwie ma wpływ tylko na warstwę pod nią podpiętą. Do malowania używane są tylko odcienie szarości (czarny – przeźroczysty)
 • Maska filtru: Zastosowuje filtr na podczepioną warstwę. Malowanie w odcieniach szarości na tej warstwie ma wpływ na widoczność filtru (czarny: filtr nie jest widoczny).
 • Maska przekształcenia – Zastosowuje przekształcenie, bez permanentnego niszczenia (zmiany) warstwy
 • Zaznaczenie lokalne – Możesz przechowywać na tej warstwie zaznaczenia i je włączać i wyłączać. Dodatkowo możesz malować na tej warstwie w odcieniach szarości co spowoduje edycję zaznaczenia (czarny: nie zaznaczone).

Istnieje jeszcze jeden rodzaj maski, który jest ukryty: w Menu Górnym → Zaznacz możesz go uaktywnić klikając „Pokaż maskę globalnego zaznaczenia”. Teraz, kiedy stworzysz zaznaczenie na jakiejkolwiek warstwie bez maski „Zaznaczenie lokalne” to pojawi się ona na Masce Globalnego Zaznaczenia”, która pojawi się jako pierwsza warstwa na samej górze. W ten sposób możesz zarządzać zaznaczeniem z poziomu panelu warstw i jednocześnie możesz ją modyfikować malując na niej w odcieniach szarości.

Przyjrzyjmy się bliżej właściwościom warstwy, które są dostępne dla wszystkich warstw oprócz warstw Wypełnienia i Filtru:

 • Nazwa: Zmienia nazwę warstwy
 • Nieprzeźroczystość: Zmienia wartość nieprzeźroczystości warstwy
 • Tryb złożony: Możliwość zmiany trybu miksowania warstwy
 • Przestrzeń barw i Profil: pokazuje jaki profil i jaka przestrzeń barw jest używana na tej warstwie, jednak aby zmienić te wartości należy z Menu Górnego → Warstwa wybrać „Przekształć przestrzeń koloru warstwy”
 • Aktywne kanały: to są opcje komponowania. Jeżeli zostanie wyłączony jakikolwiek kanał, zawartość warstwy tego kanału nie będzie używana przy miksowaniu warstwy. Wyłączenie kanału koloru może być użyteczne przy zaawansowanych technikach edycji takich jak funkcja Wydzielenie Obrazka. Wyłączenie kanału alfa może być użyteczne przy przysłanianiu zawartości warstw poniżej danej warstwy w grupie (* zobacz przykład na końcu tego rozdziału)

Większość właściwości warstwy jest dostępna bezpośrednio z panelu warstw. Podwójne kliknięcie na nazwę warstwy umożliwi zmianę jej nazwy. Ostatnio wybranej warstwie można zmienić tryb złożony poprzez listę rozwijaną a nieprzeźroczystości za pomocą suwaka. Jest też kilka użytecznych skrótów dostępnych przy każdej warstwie.

 • Ikonka oka – jest używana do pokazywania/ukrywania warstwy lub maski
 • Kłódka – jest używana do zablokowywania warstwy lub maski, uniemożliwiając edycję
 • Szachownica – jest używana do zablokowania kanału alfa warstwy, uniemożliwia edycje przeźroczystości. Nie można malować na przezroczystym.
 • Znak alfa – jest używany do wyłączenia kanału alfa warstwy. Jej pseudonim to „dziedzicz alfa”, ale to jest tylko skrót do wyłączania kanału alfa warstwy dostępnego w Dostępnych kanałach we właściwościach warstwy.

Dla warstw Globalnego i Lokalnego zaznaczenia ikonka oka pokazuje i ukrywa zaznaczenie, a kółko z mrówkami służy do wyłączenia zaznaczenia

Dla Warstwy Filtru i Maski Filtru właściwości warstwy umożliwiają edycję ustawień filtru. Podobnie dla Warstwy Wypełnienia właściwości warstwy umożliwiają zmianę koloru wypełnienia.

Opis każdego typu składania (Composite mode) jest dostępny w rozdziale „Tryby składania”.

* Poniżej przykład listy warstw z gradientem przyciętym do warstw wewnątrz grupy.