Praczet - Adam - Nunas

00 - Wprowadzenie do interfejsu00 - Wprowadzenie do interfejsu00 - Wprowadzenie do interfejsu

00 - Interfejs główny aplikacji – wprowadzenie

Słowo wstępu: Jest to tłumaczenie PDF z oficjalnej strony aplikacji i na dodatek zostało to stworzone jako PDF. Ale, że czasami wygodniej jest poczytać na stronie. Dlatego też zamieszczam to w tym formacie.

Krótkie wprowadzenie do interfejsu głównego w #Krita (no dobra nie wiem jak odmienić #Krita)

 

 

Domyślnie na ekranie głównym aplikacji możesz znaleźć:

 A teraz krótki przegląd poszczególnych elementów. Zapraszam do lektury.

01 - Menu główne

To jest standardowy, klasyczny element aplikacji desktop-owej. Menu główne umożliwia dostęp do różnych funkcji aplikacji i jest pogrupowane według kategorii:

 • Plik – funkcje związane z operacjami na plikach takich jak: Nowy dokument, Otwórz dokument, eksport, drukuj itp.
 • Edycja – funkcje związane z edycją (Kopiuj do schowka, Wklej, Wytnij, Usuń, Wypełnij kolorem lub teksturą, itp.)
 • Widok – funkcje związane z widokiem obszaru roboczego (Tryb pełnoekranowy, Lustrzany widok, Tryb owijania, itp.)
 • Obraz – funkcje do modyfikacji obrazu (Właściwości, Rozmiar płótna, Obracanie itp.)
 • Warstwa – funkcje związane z warstwami (Importowanie, Konwertowanie, Skalowanie, Obrót, Scalanie itp.)
 • Zaznacz – akcje związane z zaznaczeniem (Zaznaczanie, Odznaczanie, Odwrócenie zaznaczenia, Zwiększ zaznaczenie, Zmniejsz zaznaczenie, Wygładź itp.)
 • Filtry – do zastosowania filtru na aktywnej warstwie
 • Narzędzia – nagrywanie i odtwarzanie makr (na razie dość ograniczona funkcja)
 • Ustawienia – dostęp do ustawień osobistych (Wybór dokerów (paneli narzędzi), Ustawienia skrótów klawiaturowych, Zarządzanie zasobami, itp.)
 • Okna – zarządzanie oknami (Nowe okno, Nowy widok, Następne, Poprzednie, itp.)
 • Pomoc – dostęp do pomocy, raportowanie błędu, zmiana języka, wyświetlanie informacji o Krita i KDE

 

 

02 – Górny pasek narzędzi

Górny pasek znajdujący się nad Obszarem roboczym zawiera podręczne narzędzia. Te narzędzia umożliwiają szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji. Użytkownik może dodawać/usuwać przyciski do tego paska tak aby dostosować go do własnych potrzeb (prawym przyciskiem myszy na pustym miejscu paska i wybrać: Ustawienia Pasków Narzędzi)

Domyślnie tak jak na powyższym zrzucie ekranu od lewej do prawej są:

 • Gradienty – wybór i edycja
 • Wypełnij wzorcami – wybór i edycja wzorców wypełniania
 • Kolory – wybór koloru podstawowego i koloru tła
 • Ustawienia edycji pędzla – dostęp do panelu gdzie można zmieniać i tworzyć pędzle
 • Wybierz nastawę pędzla – kompletna lista dostępnych rodzajów pędzli (nastaw pędzli) z opcją filtrowania po nazwie pędzla i po tagach
 • Wybór trybu miksowania – wybór miksowania do aktualnie wybranego pędzla
 • Ustaw tryb gumki – ustawia tryb miksowania gumki dla aktualnie wybranego pędzla. Opcja ta również pozwala aby gumka „pamiętała” swoją wielkość pod warunkiem zaznaczenia opcji „Rozmiar przełącznik gumki” w panelu „Ustawienia edycji pędzla”
 • Zachowaj kanał alfa – przeźroczystość – uniemożliwia malowanie pędzlem na przeźroczystości
 • Wczytaj ponownie pierwotną nastawę – wczytuje domyślne ustawienia wybranego pędzla
 • Dwa skróty: do przeźroczystości pędzla i wielkości pędzla. Można również wybrać trzeci w konfiguracji górnego paska narzędzi lub poprzez strzałkę. Trzecia opcja to przepływ.
 • Poziome i pionowe odbicie lustrzane – uaktywnia rysowanie w trybie lustra poziomego i pionowego
 • Wybór przestrzeni roboczej – w tym miejscu można zapisać lub wczytać swoje ustawienia pasków narzędziowych jak i wszystkich dokerów i obszaru roboczego03 – Boczny pasek narzędzi – Narzędziownik

Boczny pasek narzędzi (Narzędziownik) zawiera wszystkie dostępne narzędzia. Domyślnie jest on wydzielony od innych dokerów (pasków narzędzi), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik mógł go przesunąć czy też zgrupować z innym paskami.
Narzędzia są pogrupowane kategoriami (od lewej do prawej i od góry do dołu)

 •  
 • Narzędzia wektorowe (tylko do pracy na wektorowych warstwach)

  • Sterowanie kształtem -  narzędzie do manipulacji obiektami wektorowymi
  • Tekst

 • Narzędzia do malowania (większość z nich można używać zarówno na warstwach  do malowania jak i warstwach wektorowych)

  • Narzędzie odręczne pędzla (B) – (podstawowe narzędzie do rysowania [tylko na warstwie do malowania])
  • Narzędzie linii
  • Prostokąt
  • Elipsa
  • Narzędzie wielokąta
  • Narzędzie do rysowania linii łamanej
  • Linia Beziera
  • Odręczna ścieżka
  • Dynamiczny pędzel
  • Wielopędzel

 • Narzędzia edycji

  • Przycinanie
  • Przesuwanie
  • Przekształcanie
  • Miarka

 • Narzędzia kolorów

  • Wypełnienie warstwy lub zaznaczenia
  • Próbnik koloru
  • Gradient

 • Siatki i asystenci rysowania

  • Asystent rysowania
  • Siatka perspektywy (przestarzałe, lepiej używać asystenta rysowania – perspektywy)
  • Edytor siatki

 • Narzędzia zaznaczania

  • Prostokątne zaznaczanie
  • Zaznaczanie elipsą
  • Zaznaczanie wielokątem
  • Zaznaczanie obrysem
  • Zaznaczanie obszarem
  • Zaznaczanie kolorem
  • Zaznaczanie krzywą Beziera

 

 

04 – Obszar roboczy

Obszar roboczy służy do wyświetlania aktywnego dokumentu. Jeżeli jest otwartych kilka dokumentów jednocześnie, to domyślnie są one wyświetlane w postaci zakładek lub w postaci podokien (można to zmienić w: Menu Górne → Ustawienia → Ustawienia Krita → Ogólne → Tryb wielu dokumentów). Kiedy jest ustawiony tryb podokna możesz automatycznie układać je sąsiadująco lub kaskadowo. Opcje te dostępne są w Menu Górnym → Okna.

Prawym kliknięciem na Obszarze Roboczym uaktywnia się Podręczną-Paletę, która daje dostęp do ulubionych pędzli (ma również możliwość przełączenia się pomiędzy ulubionymi pędzlami, które możesz otagować). Paleta zawiera również prosty wybór koloru i ostatnio użyty kolor.
 Paski przewijania, jeżeli są potrzebne, pojawią się na dole i z prawej strony Obszaru Roboczego.

05 – Podstawowe dokery (Paski narzędziowe)

W domyślnym widoku dokery są widoczne z prawej strony. W każdej chwili można samodzielnie dodać poszczególne Paski i zapisać ich pozycje. Dostosowanie dokerów do własnych potrzeb jest wielce zalecane przez twórców aplikacji. Wyboru dokerów można dokonać z Menu Górnego → Ustawienia, bądź też klikając prawym przyciskiem na górze każdego Paska narzędziowego.
Domyślnie są dostępne następujące dokery:

 • Zaawansowany wybierak barwy (to nie ja tak tłumaczyłem, takie to tłumaczenie oferuje KDE). Można to konfigurować po kliknięciu w lewy górny róg
 • Szczegółowy wybór barwy – można wybrać kolor zmieniając poszczególne kanały koloru bądź też wpisując heksadecymalny kod koloru
 • Suwaki koloru – można tu zmieniać kolor poprzez nasycenie, odcień, jasność
 • Warstwy – doker umożliwia zarządzanie warstwami
 • Nastawy pędzli (wybór rodzaju pędzli) – są to te same pędzle co z Menu Górnego, umożliwia wybranie rodzaju pędzla z dostępnych (zainstalowanych) rodzajów pędzli. Można filtrować po nazwie, lub też po własnych tagach
 • Opcje narzędzia – opcje aktualnie wybranego narzędzia

Inne dokery dostępne są w Menu Górne → Ustawienia → Dokery

06 – Obszar powiadomień

Na dole ekranu od lewej do prawej

 • przełącznik rodzaju zaznaczenia (Mrówki (domyślne) / Maska)
 • nazwa ostatnio wybranego pędzla
 • profil i zestaw kolorów aktualnie otwartego dokumentu
 • rozdzielczość pliku
 • suwak powiększania
 • tryb wyświetlania: domyślnie dostosowane do wielkości piksla (1:1 piksla dla powiększenia 100%), umożliwia wyświetlenie dokumentu tak jak będzie wyglądał przy wydruku