Praczet - Adam - Nunas

123...123...123...

123...


123, 34, 2, 18% enter
nie ma marzeń
34,55,76,35,124 - netto enter
nie ma myśli
= a4*b16-f28 enter
i co wyszło, nic!! znowu robot
klik, wstaw, funkcja, suma, enter
= zobojętnienie, automatyzacja uczuć, edytor uczuć, a może w Paint Shop Pro
zedytuje swoją, osobę, niestety, brak miejsca na świecie, zapis się nie udał
alt, crtl, del.
podaj nową etykietę człowieka (max 11) _ Adam ...